ПАРЕН КОТЕЛ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ С ТРИХОДОВА КОНСТРУКЦИЯ – GX (1700 ÷ 25000 kg/h)

Разчетно налягане: 12 или 15 bar
Производство на пара: 1700 ÷ 25000 kg/h
Коефициент на полезно действие: 90%

Парен котел за високо налягане, оригинална триходова пламъчна тръба с водна риза,  подходящ за течни и газообразни горива. Доставя се с принадлежности, необходими за работа в автоматичен режим. Доставените принадлежности, необходими за работата в автоматичен режим, са с механичен и хидравличен монтаж към всякакво оборудване и сертификации, също така в съответствие с Директива 97/23/EО за съоръжения под налягане.

ПАРЕН КОТЕЛ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ С ТРИХОДОВА КОНСТРУКЦИЯ – НИСКИ ЕМИСИИ НА АЗОТНИ ОКИСИ

Проектно налягане: 12 или 15 bar
Производство на пара: 350 ÷ 5000 kg/h
Коефициент на полезно действие: 91%

Компактен парен котел с триходова конструкция. Моноблоков агрегат с отлични характеристики и авангардни технически решения, проектиран и конструиран, така че да се  гарантира в максимална степен неговата надеждност, трайност и управление. Котелът е хоризонтален, триходов, с преминаващ пламък и с водна риза.

Най-добър при използване на нискоемисионни газови горелки.

ПРОДУКТИ

Възможен лизинг по всички наши продукти

За повече информация можете да се свържете с нас

keyboard_arrow_up
Translate »
Call Now Button