ECOVAPOR – нов начин за производство на пара

Новини

ICI Caldaie пусна на пазара революционна гама от интелигентни системи за генериране на пара ECOVAPOR, резултат от синтеза на 3 области (горене, топлообмен и интуитивна цифрова платформа), които се обединяват в една система.

ECOVAPOR оптимизира процеса на производство на пара като източник на топлинна енергия по икономичен, ефективен, интелигентен, безопасен и екологичен начин.

Замислена като част от Европейски проект, ECOVAPOR е изключително подходяща за промишлени приложения с висока променливост на модулацията при спазване на най-строгите ограничения за NOxемисии в атмосферата и е в състояние да комуникира с други инсталации.

Предимства на системата ECOVAPOR

Ефективност

Много високо съотношение на модулация и инвертор при двигателите, в комбинация с регулиране на нивото на модулиране, гарантират изключителна способност за адаптиране на натоварването. Намалените загуби на топлина и оптимизираното управление на изгарянето осигуряват ефективен топлообмен от пламъка към водата. Обединени в една система, тези два аспекта допринасят за значително намаляване на потреблението на електрическа енергия и гориво в сравнение с традиционните котли.

Емисии

Истински иновативните продукти променят света, без да вредят на планетата.

Иновацията на ECOVAPOR се състои и в следното: намаляване на емисиите на замърсяващи газове като NOx. Изцяло интегрираната иновативна горивна система при понижено налягане с векторен пламък осигурява емисии на NOx и шум под най-строгите международни нормативни ограничения. Нивото на емисиите, което ECOVAPOR може да осигури, е по-малко от една трета от разрешената от най-нови- те европейски регламенти граница.

Безопасност

Горивото и въздухът за горене вече се засмукват, а не се изтласкват в горивната камера. Това води до нулев риск от изтичане на горещи изпарения в работната среда и цялостна система, проектирана и сертифицирана като едно цяло, в съответствие с най-новите европейски стандарти в областта на парните котли. Системата е в състояние да работи без постоянен надзор до 72 ч без прекъсване, като и по отношение на този аспект ECOVAPOR е изключително иновативна. Всъщност това, което обикновено се предлагана пазара, е комплексно сертифициран парен ко- тел и горелка с маркировка CE. Но обединяването на два компонента с маркировка CE не означава автоматично, че резултатът е сертифициран. За съжаление за тези подробности се разбира само в случай на инциденти, а те в никакъв случай не са за пренебрегване. ECOVAPOR е система и като такава нейното сертифициране включва и горивната система, защото безопасността е на първо място.

Интеграция и простота

Отправната точка на иновацията. Наистина ли всичко, което съставлява парният котел е действително необходимо или е резултат от компромиси, имащи за цел оптимизирането и стандартизирането на производството на отделни компоненти?

Подвижните компоненти и сложните електронни логики са заменени с неподвижни елементи и интелигентни, но прости логики.

Иновации

Традиционната горелка се състои от вентилатор, който засмуква въздуха за горене от котелното помещение и го избутва в горелката, входяща система за гориво и система за запалване. Въздухът и горивото се „срещат“ в дюзата на горелката, където сместа се запалва и се развива пламък. Цялата система е под налягане поради тягата на вентилатора. Вместо това ECOVAPOR разполага с интегрирана в генератора горивна система с предварително смесване при понижено налягане. Въздухът за горене и горивото се смесват преди достигане на горивната глава и това дава възможност за чисто и ефектив но изгаряне. Освен това вентилаторът е разположен в задната част на генератора и отвежда изпаренията извън котела, като генерира по-ниско налягане вътре в него, което на свой ред осигурява безопасност за цялата система.

Дигитализация

Днес производството на пара вече не може да се извършва от обикновен котел. Интегриране в производствения процес, интуитивна интелигентност, самообучение: новите цели за развитие, които могат да бъдат изследвани с ECOVAPOR. В комбинация с всички останали предимства на системата, това несъмнено е най-иновативният аспект. Производството на пара с традиционен котел, колкото и ефективно да е то, не позволява адаптиране към нуждите, които в производствените процеси може да бъдат и изключително променливи. Системата за управление ECOVAPOR и някои хардуерни устройства и аксесоари й позволяват да променя поведението си според заявката. Този аспект гарантира значителни икономии на реално потребление на гориво и електрическа енергия и много кратка възвръщаемост на инвестициите.

keyboard_arrow_up
Translate »
Call Now Button