„СЪРВИЗ 47“ ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Новини

СЪРВИЗ 47“ ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основна цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът е на обща стойност 10000 лв. от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране и е с продължителност 3 месеца – от 01.09.2020 до 01.12.2020 г.

keyboard_arrow_up
Translate »
Call Now Button